انبار به وسعت 3500 متر مربع در بهترین لوکیشن جاده مخصوص کرج

مدیر شنبه 1402/04/17
انبار به وسعت 3500 متر مربع در بهترین لوکیشن جاده مخصوص کرج

بازرگانی میثاق الماس با در اختیار داشتن انباری به وسعت 3500 متر مربع در کیلومتر هشت جاده مخصوص کرج، دارای بهترین شرایط نگهداری کالا، تخلیه کالا و بارگیری کالا برای فروشگاه های زنجیره ای میباشد. انبار در واقع محل تجمع یا ذخیره‌سازی اقلامی است که موجودیهای درون آن برای ارضای نیازها و تقاضاهای آتی مصرف می‌گردند. بنابراین انبار و انبارداری به لحاظ اهمیتی که در تغذیه و تأمین اجناس و اقلام مورد نیاز قسمت‌های مختلف در واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی دارد نیاز مبرمی به سازماندهی صحیح، دقیق و کامل و به کار گیری کادری مجرب دارد. انبارداری باید روشمند و منطقی و مبتنی بر رفتار متقابل و دقت زیاد با سایر واحدها باشد.

انبار در موسسات تولیدی، بازرگانی و خدماتی به عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید و مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش کالا و خدمات محسوب می‌شود. در سازمان‌های تجاری و بازرگانی، برنامه‌ریزی فروش و توزیع و هچنین خرید به مقادیر موجودیهای انبار،‌ فضاها و امکانات و تجهیزات انبار، تعداد و محل‌های استقرار انبار و مانند آن متکی است که عدم دسترسی به موقع به هر یک از آنها منجر به از دست دادن بازار، مشتریان، کاهش در آمد و افزایش هزینه می‌گردد. به همین دلیل وجود انبار از ضرورت‌های اصلی فعالیت هر سازمانی بشمار می‌رود.

ضمن این که اداره انبار نیز با بهر‌ه‌گیری از شیوه‌های اصولی انبارداری باعث می‌گردد سایر واحدهای یک سازمان بتوانند نقش وظایف خود را به خوبی ایفاء کنند. بنابراین ملاحظه می گردد که انبار به عنوان یکی از ارکان اصلی واحدهای خدمات‌رسانی در هر سازمانی بشمار می‌رود که از نظر ماهیت و اهمیت موضوع سرویس‌دهی و خدمات رسانی، تجمع سرمایه و ارتباطات درون و برون سازمانی آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.