فرم فرصت های شغلی

شرکت بازرگانی پخش سراسری میثاق الماس با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، منابع انسانی آن است، جذب افراد شایسته و سخت کوش را سرلوحه راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار داده است.

کارشناسان، ویزیتوران متخصص فروشگاههای زنجیره ای، رانندگان مجرب وکلیه واجدین شرایط همکاری میتوانند فرم مربوطه را تکمیل نمایند. پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، با شما تماس گرفته خواهد شد.


لطفا فرم را دانلود کرده و پس از تکمیل فرم آن را در بخش زیر آپلود کنید

دانلود فرم
بارگذاری فرم