فرم تولیدکنندگان

چنانچه تمایل به همکاری با فروشگاههای زنجیره ای از طریق شرکت بازرگانی پخش سراسری میثاق الماس دارید میتوانید درخواست خود را از طریق فرم پیوست ارسال نمایید


لطفا ابتدا کاتالوگ و یا فایل‌های مربوطه را بارگذاری سپس فرم را ثبت کنید.

بارگذاری کاتالوگ